Phiếu đăng ký xét tuyển Học Bạ
Thông tin đăng ký
Thông tin cá nhân
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Tôi muốn đăng ký Nhập lại