PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2024

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc)

Thông tin cá nhân

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Lưu ý: Thông tin tỉnh trường học lớp 9 và trường học lớp 9 là bắt buộcMã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.